GEODETICKÉ  PRÁCE,  GEOMETRICKÝ PLÁN,             ZAMERANIE  POZEMKOV,  STAVIEB,                        VYTÝČENIE STAVBY , HRANÍC POZEMKOV,              POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ MERANIE              ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

         GEODET -  ING. JAROSLAV  DIČÉR  -  NITRA  -  0905 505 664            

Ponúkam komplexné služby za prijateľné ceny v oblasti geodézie, kartografie a katastra,
v ktorej mám dlhoročné skúsenosti. 
Cenový dopyt Vás nič nestojí.

Som  autorizovaný   geodet  a člen   Komory geodetov  od roku 1999.

Pracujem hlavne v okresoch Nitra , Šaľa a v okresoch s nimi susediacimi.
Nevyhýbam sa však ani iným oblastiam bývalého Západoslovenského kraja.

Ochotne  poskytnem odborné rady či konzultácie.  Samozrejme bezplatne.
V prípade, že sa chcete poradiť (telefonicky či emailom), uveďte okrem katastrálneho územia aj číslo parcely pozemku, ktorého sa problém týka. Platí to najmä pre cenový dopyt.
Budem vedieť na Váš problém presnejšie reagovať. 
Niektoré užitočné informácie nájdete aj na mojej stránke. Ak Vám pomôžu lepšie sa zorientovať v tejto problematike, budem len rád.